Reservering / Aanwezigheidsregistratie Jongerencentrum

Reservering van het jongerencentrum voor bijvoorbeeld groepsopdrachten, groepstoetsen, studeren omdat het thuis niet kan, tijdens de corona lockdown. Registratie verplicht, tijdens lopen: mondkapje verplicht. Klachten die kunnen wijzen op corona? Blijf thuis.

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Te identificeren tekst CAPTCHA verversen CAPTCHA verversen